wz
Děrný štítek

derny stitek derny stitek

Vývoj, doba používání
Francouz Joseph Marie Jacquard roku 1801 vymyslel tkalcovský stav, který měnil vyšívaný vzorek právě podle toho jaký děrný štítek byl ve stavu zasunut. v roce 1890 byly děrné štítky využity hromadně při sčítaní obyvatelstva v USA. Ve 40. letech 20. století se děrnoštítkové stroje používaly pro vypočet reakcí při vývoji jaderné bomby. Děrné štítky se používaly i v 70. letech 20. století ve výpočetních střediscích. postupem času děrné štítky vystřídaly děrné pásky, poté diskety.V 80. letech je ještě používali studenti vysokých škol technických oborů pro své programátorské pokusy. Sporadicky se používají dodnes. Důkazem toho je jejich použití v roce 2000 při volbě prezidenta USA